Jardin de Béa

   500 messages   
Vous devez saisir des informations valides
VLASTA
MILÁ BÉA EVINKO P?EJI TI HEZKÝ PÁTEK A P?ÍJEMNÝ VÍKEND
VLASTA
MILÁ BÉA P?EJI TI P?ÍJEMNÝ NOVÝ TÝDEN PROŽITÝ VE ZDRAVÍ A POHOD?
VLASTA
P?EJI TI HEZKÝ 1.VÍKEND ROKU 2019 MILÁ BÉA
VLASTA
POSÍLÁM TI NOVORO?NÍ POZDRAV A P?EJI SPLN?NÍ VŠECH TVÝCH P?ÁNÍ V ROCE 2019
VLASTA
MILÁ BÉA
P?EJI TOB? I CELÉ TVOJÍ RODIN? HODN? ZDRAVÍ,ŠT?STÍ A LÁSKY V ROCE 2019.A? JE TEN ROK LEPŠÍ,NEŽ BYL TEN, CO UŽ ZA PÁR HODIN ODEJDE.MOC BYCH VÁM VŠEM P?ÁLA,ABYCHOM HO PROŽILI V POHOD? A MÍRU V NAŠÍ KRÁSNÉ ZEMI A ABYCHOM SI UDRŽELI PO CELÝ DALŠÍ ROK NAŠE KRÁSNÉ P?ÁTELSTVÍ.....
VLASTA
MILÁ BÉA
P?EJI TI KRÁSNÉ PROŽITÍ POSLEDNÍHO DNE ROKU 2018 A P?ÍJEMNÉ VYKRO?ENÍ DO ROKU 2019
VLASTA
MILÁ BÉA P?EJI TI HEZKÝ POSLEDNÍ VÍKEND V
ROCE 2018
EA
VLASTA
MILÁ BÉA P?EJI TOB? I CELÉ TVOJÍ RODIN? KRÁSNÉ VÁNOCE,HODN? DÁRKU,ZDRAVÍ A LÁSKY

NÁDHERNÝ ŠT?DRÝ DEN V KRUHU RODINY
K DNEŠNÍMU SVÁTKU TI P?EJI HODN? ZDRAVÍ,ŠT?SÍ A LÁSKY
VLASTA
MOJE MILÁ KAMARÁDKO EVI?KO P?EJI TI KRÁSNOU 4.ADVENTNÍ NED?LI

VLASTA
P?EJI TOB?, CELÉ TVOJÍ RODIN? I DOMÁCÍM MAZLÍ?K?M P?ÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC.HODN? DÁRK?,LÁSKY A ŠT?STÍ NAJDI POD STROME?KEM